اعتماد به نفس یا اعتماد به سقف؟

551
برای آگاهی از شرایط عضویت در کلوپ یک درصدیها (یک سال آموزش و کوچینگ با دکتر اناری و اساتید دیگر) با تخفیف ویژه، کلیک کنید: https://shahabanari.com/club
pixel