جشن بزرگ نیمه شعبان - بالاخره به یک دهه فعالیت رسیدیم

60

ده ساله شیرینی زندگی رو میچشیم با شما، كنار شما و همراه شما. بمونه الهی این حال خوب این روزای خوب. ده ساله شدنمون مبارك.