تجربیات چندصد میلیارد تومنی اساتید و تور 2 روزه دانشو

230
آموزه
آموزه 43 دنبال‌ کننده

در تاریخ 3 و 4 آبان ماه توسط پلتفرم دانشو در کنار 31 مدرس دیگر در سیاهکل رشت کلی کیف کردم و کلی تجربه و آگاهی جدید کسب کردم. در این ویدیو خلاصه از صدها تجربه این دو روز رو براتون ارائه دادم.

آموزه
آموزه 43 دنبال کننده