مستند وقت بودن

777

مستندی در رابطه با چرایی حضور فاطمیون در سوریه و هدف نهایی این نیروها | تهیه کننده: ساسان فلاح فر | کارگردان: عباس وهاج

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel