مناطق آزاد، قوانین و تسهیلات

79

برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع مناطق آزاد، قوانین و تسهیلات. با حضور : دکتر رامین گلستانه (کارشناس اقتصاد مقاومتی و مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام)