داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

روایتی از عملیات رمضان

2,327
روایت مستندی از عملیات رمضان ، اولین عملیات برون مرزی به سمت بصره که در تاریخ 23 تیر ماه 1361 انجام شد . این مستند بر اساس خاطرات یکی از فیلمبرداران و مستند سازان جنگ ،که در این عملیات حضور داشته روایت شده است. یکی از بخش های جذاب این مستند حضور تعداد زیادی از فرماندهان جنگ در این فیلم است که بعدها همه آنها شهید شده اند.
pixel