تدریس مفهومی ریاضی 2 -محاسبه حد در توابع دو متغیره-فیزیک پزشکی-تصویربرداری پزشکی

142

تدریس مبحث محاسبه حد در توابع دو متغیره نمونه تدریس مفهومی و مو به مو ریاضی عمومی دو وقتی که شما درسنامه ها رو با دقت مطالعه میکنید ولی نمیتونید تست حر کنید، مشکل از روش آموزش غیر اصولیه که شما رو با مفاهیم اولیه و پایه به خوبی آشنا نمیکنه و موجب سردرگمی شما میشه!! با ویدیوهای آکادمی فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی ایران، همه ی دروس رو مفهومی یاد بگیرید آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki