مالیات شرکت های زیان ده | نرم افزار حسابداری محک

565
مالیات شرکت های زیان ده یکی از دغدغه های مهم این روزهای بسیاری از صاحبان کسب و کار به شمار می رود.در شرکت‌ های زیان ده میزان درآمدی که از فروش کالا یا ارائه خدمات کسب می‌کنند از هزینه‌هایشان کمتر است. هنگامی که میزان درآمد شرکت کاهش یابد و با گذشت زمان کاملاً قطع شود و از طرفی میزان هزینه‌های شرکت افزایش یابد در این صورت شرکت به سمت ضرر و زیان پیش خواهد رفت. برای مشاهده مقاله کامل مالیات شرکت های زیان ده https://www.mahaksoft.com/43495/tax-on-loss-making-companies/ روی لینک کلیک کنید. شرکت‌ های زیان ده همانند سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌بایست مطابق با قوانین هزینه‌ها و درآمدهای خود را در نرم‌افزارهای حسابداری ثبت کرده و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. اگر زیان ده بودن شرکت توسط این سازمان مورد تأیید قرار بگیرد مالیات از شرکت تا زمان سوددهی مجدد و کسر ضرر و زیان‌های قبلی دریافت نخواهد شد. به طور کلی زیان‌ده بودن یک شرکت باید توسط سازمان امور مالی مورد تأیید قرار بگیرد. سازمان امور مالیاتی با شرکت‌های زیان ده به دو صورت برخورد می‌کند: اگر هزینه‌های شرکت بر اثر دریافت وام برای تهیه دستگاه‌های جدید، افزایش یا پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های مرتبط با تحقیق و توسعه و سایر موارد این چنینی افزایش پیدا کند، زیان ده بودن شرکت مورد تأیید سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. اگر هزینه‌های شخصی مدیران و سهام‌داران شرکت به عنوان هزینه‌های اصلی شرکت در نظر گرفته شود، زیان ده بودن شرکت از طرف سازمان مالیاتی مورد تأیید قرار نخواهد بود.
pixel