آموزش کارگردانی توسط استاداسماعیل فلاحپور

1,812
دارالفنون 90 دنبال‌ کننده

آموزش کارگردانی توسط استاداسماعیل فلاحپورکارگردان سینما وتلویزیون در آموزشگاه سینمایی دارالفنون برگزارمی گردد.برخی ازفیلم های سینمایی وتلویزیونی ایشان: آوای مهربان۱۳۷۲«حرفه ای»۱۳۷۵درجستجوی گمشده۱۳۷۵خانه متروک(۱۳۷۹) «تیک»۱۳۸۰«داستان پاییزی۱۳۸۲«بلندگریه کن۱۳۸۵استخر۱۳۹۳«خیابان یک طرفه۱۳۹۱و.. #به دانش آموختگان گواهینامه معتبرموردتائیدسازمان سینمایی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی اعطاءمی گردد.تلفن1-66573000

دارالفنون 90 دنبال کننده
pixel