جراحی لیفت لب توسط دکتر شهریار یحیوی

2,316
در این ویدیو کوتاه، انجام جراحی لیفت لب توسط دکتر شهریار یحیوی قابل مشاهده است.
pixel