دوره تکاوری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

848
هر کس می‌خواهد لذت زندگی را بفهمد بیاید در تیپ‌های نیروی مخصوص نیروی‌زمینی‌ارتش زندگی کند البته هر جوانی نمی تواند از پس آزمون‌های ورودی بربیاید. امیر سرتیپ دوم ستاد ابوالقاسم رضایی تیپ 45 نیرو مخصوص واکنش سریع نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
pixel