تاب آوری در کودکان

86

کودکانی که احساس نا امنی می کنند. اعتماد به نفس پایینی دارند. پرخاشگر و مضطرب هستند. با همسالان خود رابطه خوبی ندارند. تاب آوری پایینی دارند... تاب آوری پایین کودک را در مقابل فشار و استرس دو رو برش، آسیب پذیر می کند. انعطاف پذیری و خلاقیت کودک را پایین می آورد. و موجب نا آرامی و وابستگی کودک می شود.

Svadoudi
Svadoudi 4 دنبال کننده