رکورد بزرگ‌ترین دومینوی انسانی!

71
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.4 هزاردنبال‌ کننده

بزرگ ترین دومینوی انسانی با ۱۲۰۰ نفر

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.4 هزار دنبال کننده