نماهنگ "در مجاورت حسین(ع)"

3,937

نماهنگ "جاورت حسین" در مدح آیت الله «شیخ عیسی قاسم» عالم برجستهٔ شیعه و رهبر شیعیان بحرین، توسط مرکز "اعلام حربی" مقاومت اسلامی نُجَباء تهیه و بوسیله واحد رسانه ای نُجَباء در ایران به زبان فارسی ترجمه و تقدیم شده است. وب سایت رسمی ما به زبان فارسی (نمایندگی ایران): alnujaba.ir