مقام سومی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ چین

775
اهدای جوایز به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ چین بخاطر مقام سومی
pixel