رهاسازی عقاب صحرایی (استپی)

217
217 بازدید
اشتراک گذاری
رهاسازی عقاب های صحرایی (استپی) در 27 مهرماه 1398 در منطقه حفاظت شده کرکس با موفقیت انجام شد. این 2 عقاب روز 8 مهرماه 1398 از اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان، جهت تیمار و رهاسازی به انجمن آوای بوم تحویل گردیده بود.
pixel