کمک کنندگان جنگ روانی دشمن در داخل موجودات حقیری هستند

331
آیت الله خامنه ای: کمک کنندگان به جنگ روانی دشمن در داخل موجودات حقیری هستند کامندیا @comendia
COMENDIA 48 دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 19
%95
حامد با گرفتن اعترافات راضیه، پرونده ی نیما را کامل تر می کند. همزمان بهرامی از اعترافات راضیه با خبر می شود و...
pixel