اینا بیشتر ربات وحشی هستند تا جنگی

5,433
فقط فکر کنید نمونه بزرگ اینها برای جنگ کشورها ساخته بشه!!!!
ویدئوگردی 19.2 هزار دنبال کننده
pixel