دعای توسل - حاج مهدی سماواتی

4,766
کلیپ خانه 18.6 هزار دنبال‌ کننده
آیت الله شاه آبادی به عنوان یک مجتهد که بیش از چهل سال است که هر روز دعای توسّل را می خواند و خاطرات فراوانی از برکات و آثارش دیده است، با تأکید می فرماید: «اصل اثر دعای توسّل مربوط به هر روز خواندن آن است.» و جالب اینکه خیلی از کسانی که به توصیه ایشان عمل کرده اند آثار و برکات بسیار زیاد مادّی و معنوی را از این دعای شریف دیده اند.
کلیپ خانه 18.6 هزار دنبال کننده
pixel