کارگاه گویندگی و اجرا با منصور ضابطیان - قسمت سوم

432
در سومین جلسه از کارگاه گویندگی و اجرا در مدرسه تابستانی که توسط آقای منصور ضابطیان تدریس می‌شود نکات مهم دیگری برای تسلط در مجری‌گری و گویندگی را آموزش می‌بینید.
tabestani99 764 دنبال کننده
pixel