سرویس و نصب کمپرسور یخچال سکاپ با مبرد گاز R600

3,469

فیلم آموزشی سرویس و نصب کمپرسور یخچال سکاپ با مبردهای گاز R600 و R290. اندیکو نماینده شرکت سکاپ آلمان در ایران