انیمیشن فوق العاده E

113
انیمیشن فوق‌العاده E ، در یک داستان زیبا توضیح می‌دهد که رسانه‌ها، قدرت‌ها و ... چگونه با افراد تعامل می‌کنند.
pixel