آموزش تحلیل پورتفو

381

در این ویدئو نحوه ایجاد نماد پورتفو توضیح داده شده و بر اساس نماد ایجاد شده میتوان موج شماری الیوت انجام گیرد. مطالب مرتبط: 1.سهام جامانده از بازار 2.واگرایی نسبت به بازار 3. شاخص هم وزن پورتفو 4. وضعیت اصلاح پورتفو

AVALBURS
AVALBURS 1 دنبال کننده