مستند «کنار قدم های جابر»

700
مستند پیاده روی اربعین عزاداران چارک در سال 95 به کارگردانی یوسف صداقت، پخش شده در شبکه استانی بوشهر www.charak.ir
pixel