بودجه ریزی عملیاتی- آلن شیک (Allen Schick)- کلیپ 3

729

سخنرانی پروفسور آلن شیک ( پدر بودجه ریزی عملیاتی) برای سازمان برنامه و بودجه کشور پرو با موضوع حذف قوانین و مقررات مزاحم. در این بخش پروفسور آلن شیک کتاب مقررات اداری و مالی کشور پرو را روی دست میگیرد و میگوید این کتاب برای شما به اندازه انجیل مقدس است. هر روز آن را دست میگیرید بهش قسم میخورید و همه دستوراتش را مو به مو اجرا میکنید. در حالیکه یکی از شاخص های اجرای موفق بودجه ریزی

رسول رضایی
رسول رضایی 4 دنبال کننده