عدالت یا امنیت؟ | مجتبی نامخواه

116

برای دسترسی به مباحث آقای مجتبی نامخواه، به درگاه http://tabagheh3.ir مراجعه فرمایید. توضیح ایشان در معرفی وبلاگ اینگونه است: «این صفحه آرشیوی است از گفته ها و نوشته هایی که می کوشم «غایت»، «موضوع» و یا «مسئله»شان «انقلاب اسلامی اکنون» باشد.»

اندیشه
اندیشه 524 دنبال کننده