روستای یارود - استان قزوین

3,137
روستای یارود یکی از روستا های پرجمعیت استان قزوین بخش الموت غربی می باشد که دارای ۱۰۷۸نفر جمعیت میباشد که تعداد ۷۹۶نفر جمعیت آن به صورت دائم در روستا سکونت دارند.
pixel