خبرهایی از تولید کیت تا داروی کرونا در گروه دارویی برکت

359
خبرهایی از تولید کیت تا داروی کرونا در گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام #برکت #گروه_دارویی #گروه_دارویی_برکت #شرکت_برکت #شرکت_دارویی_برکت #شرکت_گروه_دارویی_برکت #دارویی_برکت #هلدینگ_برکت #هلدینگ_دارویی_برکت #دارو #والبر #دتولید #دبالک #اعتلا #پخش #دسبحا #دسبحان #دیران #دالبر #دسانکو #کی_بی_سی
pixel