آموزش بستن سال مالی سری ۸ نرم افزار حسابداری محک

8,698
در این فیلم نحوه آموزش سال مالی در سری ۸ محصولات نرم افزار حسابداری محک برای سال نوروز ۱۳۹۷ به صورت کامل آموزش داده شده است .
pixel