فیلم سینمایی - غریبه ها: شکار در شب -The Strangers: Prey at Nigh- دوبله فارسی

1,717

سه روانی به سراغ خانواده ای می روند که قصد دارند شبی را در یک محل پارک خودروهای کاروان سوت و کور بگذرانند و تک تک محدودیت هایشان را آزمایش می کنند.

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1