-ترسیم منحنی در تری دی مکس با استفاده از تکنیک Surface و Cross Section

452
چطور می تونیم ترسیم منحنی در تری دی مکس با استفاده از تکنیک Surface و Cross Section را به انجام رسانیم ؟؟؟ در این آموزش با استفاده از تکنیک surface به شما یاد می دهیم که چطور سقف های منحنی یا میز های منحنی و حجم های curve و نرم را در تری دی مکس فارسی مدل سازی کنیم. سوال اینجاست که چطور می توانیم دیوار خمیده و منهنی در تری دی مکس داشته باشیم؟ برای مشاهده آموزش های رایگان بیشتر به وب سایت آرچ آرت مراجعه نمایید. https://archart.ir ➥ ( 0919-892-8348 )
pixel