فیلم آموزشی لین استارتاپ یا نوپای ناب

33
33 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

#فیلم آموزشی #لین استارتاپ یا #نوپای ناب به معرفی استارتاپ لین که نوعی از #استارتاپ با مشخصه معرفی زود هنگام #کمینه محصول ارائه شدنی (mvp) را دارد که سرعت و دقت پیروزی در استارتاپ را زیاد میکند.