اگر آن اتفاق نمیفتاد ما بعد انقلاب اصلا سینما نداشتیم!

185

مستند "موج نو" گذری بر موج نو سینمای ایران از قبل انقلاب تاکنون را نشان می‌دهد. در این مستند سه سینماگر نو جوی امروز، به دیدارسه تن از آغاز گران این جریان می روند. cmmt.ir/p/3087