اذان نوه استاد موذن زاده اردبیلی

1,984

اذان بسیار زیبای نوه استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی // طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک قبول و التماس دعا