بهبود تکلم بیمار سکته ی مغزی با طب اسلامی

2,834

خانمی که سکته مغزی کرده بود وتکلم خوبی نداشت تحت درمان با داروهای طب اسلامی قرار گرفته و طبق اظهار خود بیمار با عنایت پروردگار مهربان تکلمش بهبود یافته است