گفتگوی تلویزیونی در برنامه دستخط

432
این مصاحبه در سی ام خردادماه 99 در شبکه 5 در برنامه دستخط پخش شده است.
pixel