اردوی رزمی ماایستاده ایم آبان 93

130

اردوی رزمی ماایستاده ایم آبان 93 انجمن اسلامی مدارس رفیع و مولوی و علوم و فنون و تیزهوشان 2 29 و 30 آبان 93 - امام زاده سه تن سنگتراشان ساری