کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد | معرفی کتاب از زبان دکتر مازیار میر

177

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد | معرفی کتاب از زبان دکتر مازیار میر: در این فیلم دکتر مازیار میر به معرفی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد میپردازد. نوشتن قدرتی جادویی دارد و به تحقق نوشته ها می انجامد. شما با نوشتن چیزی از دست نمیدهید. اما خیلی چیزها را با نوشتن بدست می آورد. نویسنده این کتاب خانم هنریت کلاوسر است. و انتشارات متعددی به چاپ آن پرداخته اند. توصیه میکنم حتما این کتاب ارزشمند را بخوانید.

مانکن - قسمت 26 (قسمت پایانی)
%85
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
مانکن - قسمت 26 (قسمت پایانی)
pixel