همخوانی زیارت نامه صاحب الزمان(عج)

546

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه دوره دوم امام حسین (ع) نیشابور در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

pixel