توفان فلورنس در کارولینای شمالی

1,695

تبریز امروز: توفان فلورنس شمال و جنوب کارولینا را در هم نوردید. توفان صدمات جانی نیز داشته است. سقوط یک درخت منجر به مرگ مادر و فرزندش گردید.

تبریز امروز 118 دنبال کننده
pixel