استاد رائفی پور - نفاق

394
کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور در مورد نفاق ( اگر اموال ، خانواده ، فرزندان و ... از جهاد در راه خدا برای شما محبوب تر باشد منافق هستید. )
pixel