تیزر نمایشگاه صنایع خلاق اصفهان

150

کلیپ گزارش عملکرد غرفه شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان در نخستین نمایشگاه صنایع خلاق پل شهرستان، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان، 29 آذرماه الی 1 دی ماه 1397 Video Edit By Me