ماساژور غلطکی بدن

218

ماساژ بدن یکی از قدیمی ترین تکنیک های شفا بخشی و درمان است که تاریخ آن به چین و ۳۰۰۰ سال قبل برمی گردد. همچنین مصری ها ، هندی ها و ایرانی ها برای غلبه بر بیماری ها، از اشکال مختلف ماساژ استفاده می کردند. بقراط در مقاله ای از ماساژ برای غلبه بر مشکلات گردش خون و مفاصل نام برده است. مزایای ماساژ بسیار متنوع و گسترده بوده و امروزه به عنوان بخشی از بسیاری از برنامه های توانبخشی فیزیکی پذیرفته شده است.

تن زیب
تن زیب 13 دنبال کننده