بارش شدید برف در تهران و کرج

1,181
بارش شدید برف در تهران.............
pixel