از طالبان چه می دانید

1,119
موعود 546 دنبال‌ کننده
با توجه به اتفاقات اخیر افغانستان که این کشور به مرز سقوط توسط طالبان رسیده است موعود این مستند را برای آشنایی با طالبان برای همه موعودیان عزیز قرار می دهد
موعود 546 دنبال کننده
pixel