داغترین‌ها: #فاطمیه

سخنرانی دکتر کریم باقری «اثبات های دانش صفر با استفاده از SNARKها»

184
اولین وبینار انجمن رمز ایران با موضوع «اثبات های دانش صفر با استفاده از SNARKها و کاربردهای آنها» که توسط دکتر کریم باقری، محقق پسادکتری گروه امنیت کامپیوتر و رمزنگاری صنعتی دانشگاه KUL بلژیک در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1399 برگزار شد. لینک اسلاید: http://www.isc.org.ir/node/153
pixel