ایگرد | با پمپ های torrx به راحتی و در همه جا توپ های خود را باد کنید

1,013

پمپ قابل حمل Torrx برای باد کردن انواع توپ های ورزشی این پمپ شارژی در هر بار شارژ می تواند بیش از ۵۰ توپ فوتبال را باد کند و با طراحی جالبش بسیار ساده بوده و به راحتی قابل حمل است

ایگرد
ایگرد 252 دنبال کننده