برداشت گردو از قطب تولید این محصول در فارس

267

برداشت گردو از قطب تولید این محصول در فارس باغداران اقلیدی برداشت گردو را از هزار و دویست هکتار آغاز کردند، گردوهای این شهرستان علاوه بر نیاز داخلی به خارج از کشور صادر می شود.