داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

صحبت های معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای

28
اطمینان دادن معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای به دانشجویان عزیز خوابگاهی برای عودت اجاره بهای نیم سال دوم 1398
pixel