برگزاری همزمان چهار رویداد صنعت پلاستیک در مرکز نمایشگاهی اسن در آلمان

45
با توجه به شیوع ویروس کرونا، AMI نمایشگاه بزرگ دنیای کامپاندیگ، اکستروژن پلاستیک، تجهیزات آزمون پلیمرها و بازیافت پلاستیک را به تاریخ 7-8 اکتبر 2020 موکول کرد. این چهار نمایشگاه همزمان با هم و در مرکز نمایشگاهی اسن در آلمان که از لحاظ بزرگی در جایگاه 9 م جهان قرار داد، برگزار می شود. این رویداد بزرگ به مدت 2 روز، با بیش از 300غرفه دار و حداقل 4000 بازدید کننده برگزار خواهد شد. در بخش اکستروژن پلاستیک تکنولوژی های مربوط به اکستروژن فیلم، ورق، پروفیل و لوله به نمایش گذاشته می شود.
pixel